Overveldende fine tilbakemeldinger fra deltagere på Yoga In Action Oslo 2016

- Jeg trodde kurset handlet om bærekraft på et samfunnsnivå. Leste boka til Siw uka før kursstart og den traff meg midt i hjertet! Lite ante jeg at kurset skulle bli sånn en personlig reise, i trygge, utfordrende omgivelser fylt med gruppekjærlighet og forståelse.

- Tryggheten var avgjørende, det at alle på lik linje deler etter evne og at man blir kjent med hverandre og stoler på hverandre. Åpenheten/det at det ikke føltes dogmatisk - at det ikke fantes etablerte sannheter om hva som var riktig å si eller føle. Det føltes som nysgjerrighet, toleranse og respekt var de eneste retningslinjene. Det var bra at det var et egalitært fellesskap, en ekte Sangha.

- Flotte instruktører med hver sine ekspertiser gjorde hver eneste samling intenst fin og inspirerende. Gruppedynamikken og den tryggheten Siw skapte gjorde det lett å åpne opp og dele av egne erfaringer.

- Jeg fikk en fin opplevelse av at det er flere andre som deler mine verdier og drømmer i samfunnet

 - Jeg har møtt så mange flotte og fine mennesker, fått prøvd ut så mye som jeg ikke hadde oppsøkt sånn helt uten videre. Jeg har lært mye, forstått at jeg vil lære mer. Jeg har fått utfordringer og utfordret meg selv. Jeg har kjent på eget engasjement, inspirasjon, kreativitet og større indre trygghet. Jeg har hatt gode og varme møter med andre, fått utfordringer i trygge rom, kjent på frykt og utilstrekkelighet og opplevd varme, fellesskap, entusiasme og glede.

 - Det har vært en glede å være med på dette kurset! Jeg er så glad og takknemlig for at jeg meldte meg på. Det har vært trygt, en solid og god ramme, alle kurslederne har vært fantastiske og inspirerende

 - Dette kurset har gitt gode smakebiter på ting jeg har lyst til å oppsøke videre, som yoga nidra, yogafilosofi, ikke-voldskommunikasjon og acro yoga, blant annet. På et vis ville jeg hatt mer av alt, men så er det jo noe med tidsrammene da. Kurset kunne fint holdt på noen uker til :)

- Jeg har lært en at det finnes et enormt potensiale i trygge grupper, kreativitet og gode rammer - og det har gitt et kjempestort håp å oppleve det. Det skulle jeg veldig gjerne våget å utforske og bruke i ulike sammenhenger.

 - I verden ser vi det ene trussel bildet avløses av et nytt, statsmenn som med fiendtlig språk bygger barrierer og mistenksomhet. Menneskene læres opp til at egen lykke er bra men andres ulykke er heller ikke å forakte. I dette verdensbilde er det godt å være en del av gruppa Yoga in Action. Det finnes håp, menneskene er også gode. Det er en verden der ute som også er fylt av godhet, mange som bidrar positivt og med menneskelig romslighet.

- En tydelig og utrolig behagelig påminnelse og bevisstgjøring på det å benytte tiden og og væremåte omsorgsfullt, avspent, lyttende, søkende, tilstedeværende og delende. (Det som har fungert godt)… kursleder (og de andre instruktørene) sin tilstedeværelse, og som på en omsorgsfull måte har styrt både ord og tid på en nydelig måte! Opplever at det har vært en rød tråd igjennom innholdet i kurset.

 

Hvis noen spør deg ”Hva er Yoga In Action?”, hva vil du svare?

 - Et kurs hvor man skal komme frem til et konkret prosjekt man har lyst å gjennomføre for å gjøre verden til et bedre sted. Underveis lærer man om hvilke verktøy og ressurser man trenger, og hvilke man allerede har. Man lærer også mye om hvor viktig det er å være bærekraftig i det man driver med.

 - Yoga in Action handler for meg om å bruke yoga på en måte som kan bidra til å gjøre verden rundt meg litt bedre. For meg handler det om å ta de viktige og gode lærdommene fra yogaen, bruke dem selv og spre dem i verden. Kanskje gjennom å undervise, gjennom å gå i gang med prosjekter som er bra for samfunnet, lokalt eller globalt, gjennom å ha med seg den bærekraftige tankegangen om at dette virkelig skal være bra på sikt.

 - For meg er Yoga In Action så mye mer enn yoga på matta. Det er å ta med alle yoga “aspekt” (pust, bevegelse og særlig filosofi/psykologi) ut i livet for å engasjere seg og bidra til at verden blir et litt varmere, hyggeligere, tryggere og grønnere sted. Alle kan bidra!! Endring og engasjement starter med meg selv, at jeg tar vare på meg selv OG at jeg uttrykker mitt samfunnsansvar på en motiverende, ektefølt og ikke-voldelig måte.

 - Yoga in Action er for meg: Ikke-dogmatisk, men reflektert og pragmatisk medmenneskelighet og fremtidsoptimisme. AKA å aktivt være seg selv på en god måte i verden.

 - For meg har YIA handlet om å ruste meg selv til å gjøre det jeg virkelig vil gjøre i livet! Nå, i morgen og i fremtiden. Å bli klar over egne behov og spøkelser, skrelle av unødvendige lag av fasade og tanker så man sitter igjen med et rent og klart utgangspunkt. En versjon av deg selv som du tror på, som er befriet fra unødvendige forstyrrelser. Opplevelsen av å være sterkere og helere.

 - Jeg er så takknemlig! Tusen tusen tusen hjertelig takk for at jeg fikk bli med. <3 Dette glemmer jeg aldri.